Papenvoortsedijk 1c, Rijkevoort
06-12558965
info@kinderopvangkakelbont.nl

Oudercommissie

Oudercommissie

 

De oudercommissie vergadert gemiddeld vier keer per jaar.

Kakelbont stelt de oudercommissie conform Wet Kinderopvang artikel 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

a) de uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:

a. Aantal kinderen per leidster
b.Groepsgrootte
c. Opleidingseisen beroepskrachten
d. Inzetbaarheid beroepskrachten

b) Pedagogisch beleidsplan;
c) Voedingsaangelegenheden;
d) Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
e) Openingstijden:
f) Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van een klachtencommissie;

 

Het mailadres van de oudercommissie is oudercommissiekakelbont@hotmail.com